Nguyễn Đình Cát – Tấm gương giáo dân “Sống tốt đời đẹp đạo” phát sóng NTV ngày 19/12/2017

Đăng ngày 19/12/2017

Đảm nhận nhiều vị trí, vai trò, nhiệm vụ khác nhau, nhưng dù ở cương vị nào, giáo dân Nguyễn Đình Cát khối 7, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, được bà con lương – giáo nơi đây tin yêu, mến phục.