Người dân Cửa Lò kỳ vọng sự đổi mới về phát triển du lịch sau bầu cử

Đăng ngày 21/05/2021