Nghi Thủy tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đăng ngày 19/11/2020

Chiều ngày 19/11, UBND phường Nghi Thủy phối hợp với Bảo hiểm xã hội Cửa Lò tổ chức buổi tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020. Đồng chí Hoàng Anh Điều – Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Cửa Lò cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể phường Nghi Thủy tham dự.

Tại buổi tuyên truyền, người dân Nghi Thủy được quán triệt các nội dung cơ bản của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản chính sách pháp luật BHXH quy định về đối tượng, quyền lợi, thủ tục khi tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, đối tượng được tham gia là công dân Việt Nam đủ từ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.  Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập mỗi tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Về phương thức đóng bảo hiểm là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. Đặc biệt các đối tượng thuộc hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ  tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể: hộ cận nghèo được hỗ trợ là 30% là 25% và 10% đối với các tượng khác.

Sau thời gian gia đóng BHXH tự nguyện và đáp ứng các điều kiện theo quy định, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất…

Hữu Lương – Ngọc Ánh