Nghi Thủy tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 10/06/2021

Chiều ngày 10/6, phường Nghi Thủy tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Võ Minh Vỹ – Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thị ủy; Nguyễn Văn Dần – Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò; Đại diện Đồn biên phòng Cảng Cửa Lò – Bến Thủy; Hậu cứ Đảo Ngư; Thành viên ủy ban bầu cử phường; Các tổ chức chính trị xã hội; Đại diện các cơ quan có người ứng cử; Tổ trưởng tổ bầu cử các khối.

Phường Nghi Thủy có 6 khối dân cư với 5554 cử tri tham gia bỏ phiếu (2667 cử tri nam và 2887 cử tri nữ), ngay từ đầu có văn bản hưởng dẫn tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban bầu cử phường đã quán triệt công tác bầu cử, thực hiện tuyên truyền các văn bản hưởng dẫn, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử; Ban hành kế hoạch, quyết định thành lập các tiểu ban. Tổ chức hội nghị hiệp thương và tiếp xúc cử tri diễn ra đúng trình tự, thuận lợi. Công tác tuyên truyền bầu cử được ủy ban bầu cử phường đặt lên hàng đầu; Đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

Kết quả bầu cử 100% cử tri tham gia bỏ phiếu để bầu ra 2 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND tỉnh, 4 đại biểu HĐND thị xã và 21 đại biểu HĐND phường.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã tập trung chia sẻ những vấn đề diễn ra trong quá trình tổ chức bầu cử trên địa bàn phường trong đó các đại biểu đều nhấn mạnh để làm nên thành công của cuộc bầu cử chính là sự phối hợp giữa các cấp chính quyền địa phương, công tác vận động cử tri tham gia bầu cử và sự đồng thuận trong nhân dân để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Để biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử phường Nghi Thủy đã khen thưởng cho 8 tập thể và 18 cá nhân./.

                                                                            Nguyễn Hương – Ngọc Ánh