Nghi Thủy: Sơ kết 2 năm xây dựng và phát triển đời sống văn hóa

Đăng ngày 16/07/2018

Sáng ngày 16/7, phường Nghi Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa TX Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020. Về dự có các đồng chí Nguyễn Thị Dung- Phó chủ tịch UBND TX, Võ Văn Thọ Trưởng phòng văn hóa thông tin TX, cùng các đ/c trong đoàn công tác của TX.

tvh4

Giai đoạn 2016- 2017 việc triển khai thực hiện đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa TX Cửa Lò giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn phường Nghi Thủy đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao được chú trọng, tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

tvh1

tvh5

Kết quả, đến nay phường Nghi Thủy đã đạt được 10/15 tiêu chí. Hiện nay toàn phường có gần 1,9 ngàn hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 95%; 09/10 khối được công nhận khu dân cư tiến tiến, toàn phường đã xây dựng và nhân rộng đươc 17 mô hình trong phong trào xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở, mặt bằng trình độ dân trí ngày càng được nâng cao. Thông qua thực hiện đề án, toàn phường đã huy động sức dân đóng góp gần 4,6 tỷ đồng và gàn 01 ngàn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng.

bdung

Phát biểu chỉ đạo Hội Nghị, đồng chí Nguyễn Thị Dung- Phó chủ tịch UBND TX, đánh giá cao sự nỗ lực của phường Nghi Thủy trong việc thực hiện đề án và đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của phong trào từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

                                                                  Thanh Bình- Duy Quý