Nghi Thủy năm 2021, tổng giá trị sản xuất phấn đấu ước đạt 1.143 tỷ đồng

Đăng ngày 15/01/2021

Chiều ngày 15/1, phường Nghi Thủy tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, kinh tế của phường phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt 1.032 tỷ đồng, đạt 92,2% kế hoạch, tăng 10,7% so với năm 2019. Trong năm, vận động nhân dân đóng mới 04 tàu đánh bắt xa bờ có công suất trên 1.000 CV, giá trị gần 23 tỷ đồng, đưa vào hoạt động đạt kết quả khả quan; Nâng tổng lượng khai thác hải sản trên địa bàn ước đạt 11.530 tấn. Thu ngân sách đạt 2 tỷ 350 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch thị xã giao. Đời sống nhân dân nhìn chung ổn định và phát triển. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%. Tỷ lệ khối văn hóa đạt 83,3%. Công tác QP- AN được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong năm qua, địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, như: Công tác tuyên truyền còn hạn chế; Một số hộ xây dựng nhà ở đang cố tình lấn chiếm đất đai và hành lang ATGT để kinh doanh; Công tác xử lý hệ thống mương thoát nước trên địa bàn có lúc chưa kịp thời… Đây cũng là những nội dung được hội nghị đưa ra thảo luận, bàn phương hướng và giải pháp cho năm 2021 của địa phương. Trong đó tập trung vào chỉ đạo, động viên nhân dân phát triển kinh tế; Tạo mọi điều kiện để nhân dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; Tuyên truyền, vận động ngư dân khai thác đúng tuyến theo quy định của pháp luật; Triển khai có hiệu quả Đề án khai thác chế biến hải sản gắn với sản phẩm làng nghề… phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất năm 2021 là 1.143 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2020.

Dịp này, UBND phường Nghi Thủy đã trao giấy khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KT- VH – XH – QP – AN năm 2020.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh