Nghi Thủy khen thưởng 50 gia đình văn hóa tiêu biểu 2019 – 2021

Đăng ngày 27/06/2022

Chiều ngày 27/6, UBND phường Nghi Thủy tổ chức hội nghị biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2019 – 2021.
Trong giai đoạn 2019 – 2021, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường Nghi Thủy đã tập trung đẩy mạnh xây dựng các phong trào trong đó quan tâm chăm lo phát triển gia đình với nhiều cách làm hay, thiết thực vì mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Khơi dậy và phát huy tính chủ động, sáng tạo và truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình trong đó xuất hiện nhiều mô hình gia đình văn hóa, gương người tốt việc tốt, gia đình tuổi cao gương sáng, gia đình làm kinh tế giỏi. Tổ chức nhiều chương trình lồng ghép giáo dục, tuyên truyền luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình, bảo vệ trẻ em.. Nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển nhằm thu hút các gia đình tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. Bên cạnh đó, còn vận động các gia đình không sinh con thứ 3, gia đình không tệ nạn xã hội, thực hiện tốt hương ước, quy ước của khối. Năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,9%, năm 2020 đạt 90%, năm 2021 đạt 88% theo tiêu chí mới.Tại hội nghị, đại diện các gia đình cũng đã chia sẻ một số phương pháp xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như một số giải pháp nâng cao chất lượng gia đình trong giai đoạn mới, nhất là vai trò của gia đình trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh, trong phát triển kinh tế của địa phương.
Dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa phường Nghi Thủy đã khen thưởng cho 50 gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2019 – 2021.
Nguyễn Hương _ Tạ Nhật