Nghi Thu: Tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đăng ngày 28/08/2020

Chiều ngày 28/8, UBND phường Nghi Thu tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020; 5 năm thực hiện đề án xây dựng đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2020 – 2025. Các đồng chí: Chế Đình Sơn – Phó ban dân vận Thị ủy; Võ Văn Thọ – Trưởng phòng Văn hóa thông tin; Lê Thị Xanh – Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã; Đại diện Phòng Văn hóa hóa thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã cùng dự.

Qua 20 năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của phường Nghi Thu phát triển với nhiều nét nổi bật: Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt ̣̣96̀%; 4/4 khối đạt danh hiệu khối văn hóa cấp thị và cấp tỉnh; có 02 di tích lịch sử cấp tỉnh; 02 dòng họ văn hóa; 10 cơ quan, đơn vị văn hóa, 80 % đường nội thị đạt tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp và có tên đường, gắn biển số nhà; Số người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên đạt 45%. Xây dựng thành công phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp các thiết chế văn hóa thể thao trong 20 năm qua khoảng 3tỷ 500 triệu đồng, kêu gọi và phát huy nội lực từ nhân dân để xây dựng phong trào khoảng 1 tỷ 800 triệu đồng. Xây dựng nhiều gương người tốt việc tốt, hàng năm biểu dương từ 20 – 40 gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều mô hình ra đời, hoạt động lan tỏa rộng khắp. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang; Xây dựng phường lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lâm – Chủ tịch UBND phường Nghi Thu đã thông qua kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để thực hiện, 08 tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được nêu ra để cán bộ và nhân dân được biết để cùng nhau phấn đấu thực hiện. Ban chỉ đạo lựa chọn khu dân cư khối 4, triển khai bắt đầu xây dựng từ tháng 10/2020 và lộ trình đến năm 2023 về cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Các đại biểu tham dự cũng tập trung thảo luận và góp ý kiến chân thành, thiết thực với mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều đổi mới, nhiều bước đột phá trong xây dựng phong trào.

Dịp này, UBND phường khen thưởng cho 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 05 năm thực hiện đề án xây dựng đời sống văn hóa thị xã giai đoạn 2016 – 2020./.

                                                       Nguyễn Hương – Ngọc Ánh