Nghi Thu ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đăng ngày 01/04/2019

Sáng  ngày 1 tháng 4, cùng với các địa phương trong cả nước, phường Nghi Thu long trọng tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đại diện Chi cục thống kê thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể phường Nghi Thu cùng dự.

tht

Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường Nghi Thu đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra lần này; Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo, điều tra viên và cán bộ kỹ thuật nhập dữ liệu thực hiện nghiêm nhiệm vụ điều tra. Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, mục đích của tổng điều tra dân số và nhà ở cho người dân hiểu và thực hiện.

tht2

tht1

Sau lễ phát động, các điều tra viên tiến hành điều tra mẫu tại 8 địa bàn điều tra với số lượng khoảng 240 phiếu điều tra mẫu . Từ đó rút kinh nghiệm rồi tiến hành điều tra đồng loạt tại 12 địa bàn điều tra trong toàn phường. Phấn đấu đến ngày 25/4/2019, phường Nghi Thu sẽ hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

                                                                          Hữu Lương – Ngọc Ánh