Nghi Thu ra mắt mô hình ” Phường sạch về ma túy”

Đăng ngày 14/06/2022

Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp triển khai quyết liệt việc ” chặn cung, giảm cầu”, tạo lập ” lá chắn” vững chắc, sạch về ma túy, quyết tâm không để Nghi Thu trở thành địa bàn phức tạp về ma túy là quan điểm việc xây dựng mô hình ” Phường sạch về ma túy” được phường Nghi Thu tổ chức lễ ra mắt vào sáng nay: 14/6/2022. Dự lễ ra mắt có lãnh đạo Công an Thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, đại diện các đoàn thể và khối trưởng 4 khối.
Mô hình ” Phường sạch về ma túy” phường Nghi Thu được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để phát sinh tình hình phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là không để tội phạm lợi dụng địa bàn du lịch để mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt là phấn đấu 100% khối được triển khai, thực hiện,  tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của mô hình cho người dân, để làm tốt việc  ” Tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ, tự phát hiện tố giác tội phạm”.
Mô hình ” Phường sạch về ma túy” sẽ được triển khai thực hiện trong 3 giai đoạn, từ ngày 15/6/2022 và được hoạt động dưới sự điều hành của BCĐ và có quy chế hoạt động riêng.
Dịp này, đại diện 4 khối thuộc phường Nghi Thu đã ký cam kết để triển khai thực hiện mô hình./.
Mỹ Hạnh – Duy Quý