Nghi Thu khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 26/07/2018

Du lịch dịch vụ đạt 60,6% kế hoạch, công nghiệp xây dựng tăng 9,7% so với cùng kỳ là những kết quả nổi bật mà được UBND phườngNghi Thu  báo cáo tại kỳ họp thứ  5 HĐND phường khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức sáng ngày 26/7/2018.

thu

Với tổng giá trị sản xuất toàn phường đạt trên 1.921 tỷ đồng, đạt 56,2% kế hoạch, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, du lịch dịch vụ đạt 60,6% kế hoạch, công nghiệp xây dựng tăng 9,7% so với cùng kỳ, nông nghiệp đạt 88,7% kế hoạch là kết quả dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự điều hành quyết liệt của UBND phường Nghi Thu trong 6 tháng tháng đầu năm 2018.

thu1

thu2

Ngoài đánh giá kết quả đạt được, kỳ họp thứ 5 HĐND phường Nghi Thu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 còn giành nhiều thời gian tập trung thảo luận đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2018.

Kỳ họp thứ 5 HĐND phường Nghi Thu khóa XIX được diễn ra trong thời gian 1 ngày. Chiều cùng ngày: 26/7/2018, Kỳ họp sẽ tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua Nghị quyết và bế mạc ./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh