Nghi Thu khai mạc huấn luyện dân quân năm 2020

Đăng ngày 26/06/2020

Sáng ngày 26/6, phường Nghi Thu tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020.

Khóa huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020 phường Nghi Thu có 31 học viên tham gia. Trong thời gian 12 ngày, những người về dự sẽ được học tập các nội dung cơ bản như: quan điểm chính sách, dân tộc tôn giáo của Đảng nhà nước, âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.  Huấn luyện quân sự chung với bài điều lệnh đội ngũ tay không, đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi. Giới thiệu một số loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống, kỹ thuật và động tác ngắm, bắn súng, huấn luyện ném lựu đạn xa đúng hướng, kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ…

 

Tại lễ khai mạc, Ban chỉ huy quân sự phường Nghi Thu đã phát động và ký kết giao ước thi đua trong huấn luyện. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” lực lượng dân quân phường Nghi Thu phấn đấu huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian, quân số đạt 100%, sau huấn luyện kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, đơn vị đạt an toàn tuyệt đối./.

Mỹ Hạnh – Ngọc Ánh