Nghi Thu được chọn làm thí điểm đơn vị kiểu mẫu về thực hiện đề án 06.

Đăng ngày 24/07/2023

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) có mục đích hướng đến các nhóm tiện ích đó là phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến góp phần phát triển kinh tế xã hội; kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Phường Nghi Thu được UBND tỉnh Nghệ An chọn 1 trong 6 phường, xã làm thí điểm đơn vị kiểu mẫu về thực hiện đề án 06 trên địa bàn toàn tỉnh, sau 01 năm triển khai thực hiện đề án đến nay các mô hình có kết quả rõ nét và đồng bộ.

        Nhân dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả, UBND phường Nghi Thu

Tại bộ phận một cửa cơ quan phường Nghi Thu, mỗi một cán bộ công chức phục vụ tiếp nhận và trả kết quả cho nhân dân được trang bị 01 máy tính có kết nối internet để phục vụ công tác chuyên môn cho từng bộ phận và máy scan để dùng chung cho việc giao dịch công việc, có sử dụng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất theo hướng dẫn của cấp trên. Niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính theo quy định; bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến với 02 điều hòa, 01 camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc. Đây là tiêu chí đảm bảo cơ sở vật chất tại bộ phận 1 cửa trong tổng số 13 tiêu chí theo đề án 06 ban hành.

Công an phường với vai trò là lực lượng nòng cốt, là đơn vị thường trực đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền phường trong triển khai xây dựng đơn vị điển hình kiểu mẫu về Đề án 06 như kế hoạch triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các ngành các đơn vị, tiến độ thời gian  thực hiện, các tiêu chí cụ thể và thường xuyên theo dõi đôn đốc chỉ đạo. Với phương châm dễ làm trước, khó làm dần, phát huy vai trò của cán bộ Đảng viên, hội viên và đoàn viên, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Theo đó mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ công chức và ban cán sự các khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, vận động nhân dân thực hiện việc làm định danh điện tử, hướng dẫn vận động người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2. Các bộ phận chuyên môn đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực khai sinh, khai tử, kết hôn, đăng ký quản lý cư trú, đăng ký xe; làm sạch dữ liệu, các mô hình tiện ích.

Các lực lượng hướng dẫn nhân dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2

Đến nay tỷ lệ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và dịch vụ công trực tuyến thông qua dịch vụ quốc gia, thành phần hồ sơ được số hóa đạt từ 90% đến 100%. Cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân  sử dụng dữ liệu tra cứu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc ứng dụng VNeID. Thành lập các tổ làm sạch dữ liệu chuyên ngành lao động thương binh và xã hội, dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, cập nhật thông tin hội viên đoàn viên. 100% công dân sai cấu trúc số định danh theo thông báo của cấp trên đã được lập hồ sơ hủy số theo quy định, 100% công dân đủ điều kiện đã cấp căn cước công dân, hơn 90 % công dân đủ điều kiện được thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh  điện tử. Nhiều mô hình điểm được xây dựng thành công như: Mô hình dịch vụ công, mô hình an sinh xã hội; Mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VneID đối với 2 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phường; mô hình công dân số; Mô hình đón tiếp hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính; mô hình tuyên truyền.

Với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án 06, phường Nghi Thu tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các công dân còn lại về tạo tài khoản định danh điện tử, đảm bảo xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số giao dịch. Tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ thiết yếu trên môi trường điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia. Duy trì có hiệu quả hoạt động của các tổ công tác nhằm phát huy sức mạnh, vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

 Bằng những việc làm cụ thể, quyết tâm trong việc xây dựng phường Nghi Thu thành đơn vị điển hình, kiều mẫu về Đề án 06 đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm của đề án 06; góp phần xây dựng phường Nghi Thu văn minh, hiện đại; là đơn vị tiên phong, đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

                                                        Nguyễn Đình Hưng – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Nghi Thu