Nghi Thu đánh giá tiến độ xây dựng phường thành đơn vị kiểu mẫu về thực hiện đề án 06 

Đăng ngày 11/09/2023

Chiều ngày 11/9/2023, UBND phường  Nghi Thu tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng phường thành đơn vị kiểu mẫu về thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Dự hội nghị có đại diện chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể, Ban giám hiệu các trường học, BCH quân sự, Công an phường.


Ngay sau khi được chọn là 1 trong 6 phường của tỉnh Nghệ An xây dựng đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”,  UBND phường Nghi Thu đã xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo của phường cũng như các bộ phận liên quan. Trong đó chú trọng vào công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án; Đồng thời nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung trong Bộ tiêu chí tạm thời về xây dựng thí điểm UBND thị xã, UBND phường kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Qua thời gian triển khai, đến nay phường Nghi Thu đã thực hiện được 10/13 tiêu chí. Còn tiêu chí 3 là: Hệ thống tuyên truyền trực quan sinh động, đầy đủ theo quy định. Hệ thống mô hình tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mới đạt 75%; tiêu chí 4 là đảm bảo cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa mới đạt 50% và tiêu chí số 13 là công tác xây dựng các mô hình điểm đang thực hiện.
Hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được cũng như thuận lợi, khó khăn trong quá trình  triển khai thực hiện đề án 06 thời gian qua, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Qua đó góp phần xây dựng thành công phường Nghi Thu thành đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đặc biệt là góp phần giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tiết kiệm kinh phí cho Nhà nước trong công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ…
Hữu Lương  – Ngọc Ánh