Nghi Thu đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng ngày 29/11/2021

Chiều 29/11, Hội chữ thập đỏ phường Nghi Thu đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự đại hội có các đ/c Hội chữ thập đỏ Thị xã, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể, các đại biểu đại diện Hội chữ thập đỏ phường.
Vận động trên 450 triệu “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, hỗ trợ cho 657 lượt đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, 100 triệu đồng cuộc vận động ” Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, và hàng trăm triệu đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, quỹ phòng chống covid 19 Thị xã…là những kết quả nổi bật mà Hội chữ thập đỏ phường Nghi Thu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội chữ thập đỏ phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 đề ra, tổ chức Hội luôn được củng cố và hoạt động có hiệu quả công tác ủng hộ nhân đạo từ thiện và công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa được hội triển khai đạt kết quả cao.  Đây cũng là tiền đề để Hội chữ thập đỏ phường Nghi Thu đưa ra phướng hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung phấn đấu 100% chi hội hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 50 đến 70 hội viên, tình nguyện viên.
Đại hội đã bầu 11đ/c vào BCH Hội chữ thập đỏ phường khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026, đ/c Hà Thị Hoa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội./.
Mỹ Hạnh – Tạ Nhật