Nghi Tân: Trao tặng huy hiệu Đảng và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Đăng ngày 11/07/2018

Chiều ngày 11/7/2018, Đảng bộ phường Nghi Tân tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng và hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đ/c Nguyễn Nam Đình – TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã tham dự vào trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên.

ntan5

ntan2

ntan3

ntan4

Dịp này, Đảng bộ phường Nghi Tân vinh dự  có 13 đ/c được trao tặng huy hiệu đảng, trong đó 70 năm tuổi đảng có 2 đ/c, 50 năm tuổi đảng có 6 đ/c, 45 năm tuổi đảng có 2 đ/c, 40 năm tuổi Đảng có 2 đ/c và 30 năm tuổi đảng có 1 đ/c.

ntan6

tan7

Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ phường Nghi Tân đề ra đều đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 253 tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch thị xã giao, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Công tác văn hóa xã hội, y tế, giáo dục thu được nhiều kết quả tốt, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng. Các chủ trương, nghị quyết của đảng được quán triệt đầy đủ, kịp thời tới cán bộ và nhân dân. Hoạt động của UBMT TQ và các tổ chức đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu.

ntan

ntan7

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị lần này cũng là cơ hội để các đảng viên thảo luận, bàn bạc và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho 6 tháng còn lại của năm 2018. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giữ vững và phát huy tốt các loại hình kinh tế trên địa bàn phường và có hướng mở rộng phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của UBMTTQ và các đoàn thể phường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý