Nghi Tân tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 20/08/2020

Sáng 20/8, phường Nghi Tân tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”giai đoạn 2000 – 2020, 5 năm thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò” giai đoạn 2016 – 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đức Tình – Phó chủ tịch UBMTTQ  thị xã; Nguyễn Thế Sơn – Phó trưởng phòng Văn hóa- Thông tin; Võ Hồng Hải – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Cửa Lò cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương tham dự.

20 năm qua phường Nghi Tân đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện; Đồng thời, kiện toàn  Ban chỉ đạo và  thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong việc huy động các nguồn lực để thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như 5 năm thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò. Nhờ đó, Nghi Tân đã tổ chức được 40 giải bóng đá thanh thiếu niên, 15 giải bóng chuyền, 40 hội thi, hội diễn cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác với số tiền huy động tài trợ hơn 1 tỷ đồng. Phong trào xây dựng gương “người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến” cũng  thu được kết quả tốt. Năm 2000 toàn phường có 60,4% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa nay tăng lên 92,53%; có 5/7  khối, 4 cơ quan và 3 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa. Thiết chế văn hóa, thể thao được xây dựng khá đồng bộ và gắn với việc xây dựng đô thị văn minh. Nếp sống mới trong việc cưới, việc tang được nhân dân thực hiện nghiêm túc. Các cuộc vận động, phong trào thi đua và nội dung văn hóa cũng được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng đã góp phần đưa phong trào, đề án ngày một hoạt động có chiều sâu, hiệu quả và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong thời gian qua, trên cơ sở đó thảo luận, đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Dịp này, UBND phường Nghi Tân đã khen thưởng cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong  20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”giai đoạn 2000 – 2020 và 5 năm thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò” giai đoạn 2016 – 2020.

                                                                           Hữu Lương – Ngọc Ánh