Nghi Tân Đại hội Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi lần thứ nhất. Nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng ngày 05/08/2015

khuyettatnghitan

Phường Nghi Tân hiện có 110 người khuyết tật và 15 trẻ mồ côi. Trong đó có 35 trường hợp người khuyết tật đặc biệt, 75 trường hợp người khuyết tật nặng. Do đó, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi sẽ góp phần tích cực vận động thu hút sự đóng góp của cộng đồng xã hội giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi hòa nhập cuộc sống. Đại hội đã đề ra các chương trình hoạt động đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, lồng ghép nhiệm vụ chăm sóc trẻ em và người khuyết tật với các nội dung công tác của chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội.

khuyettatnghitan1

khuyettatnghitan2

khuyettatnghitan3

Đại hội đã bầu ra BCH Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi phường Nghi Tân lần thứ nhất gồm 16 người và ban thường vụ gồm 4 người. Đại hội cũng đã trao tặng 2 xe lăn cho người khuyết tật, đồng thời trao quà cho người khuyết tật và trẻ mô côi trên địa bàn./.
                                                                                                                                                                                                                                                                 Thanh Vân – Tạ Nhật