Nghi Tân có tân Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021 -2026

Đăng ngày 24/12/2021

Chiều ngày 24/12/2021, HĐND phường Nghi Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 2. Đồng chí Chế Đình Sơn – Thị ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận, Phó trưởng đoàn chỉ đạo số 1 Thị ủy tham dự.
Kỳ họp lần này HĐND phường tiến hành miễn nhiệm nhiệm vụ đại biểu HĐND và chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hoàng Thanh Sơn do chuyển công tác khác. Đồng thời thông qua các Tờ trình về giới thiệu nhân sự để bầu các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, ông Nguyễn Đức Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ  Chủ tịch UBND phường Nghi Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. HĐND phường cũng đã bầu ông Hoàng Đức Hùng – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Tân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
HĐND phường Nghi Tân khoá VI đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
Hữu Lương – Ngọc Ánh