Nghi Hương: Tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ

Đăng ngày 25/03/2014

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phường Nghi Hương đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Trước hết là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Bởi Đảng bộ phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động bằng nhiều hình thức khác nhau để cán bộ, nhân dân hiểu rõ. Đặc biệt, đảng bộ đã xây dựng và triển khai các bước làm theo cụ thể, thiết thực. Phương châm của Nghi Hương là “Trên làm trước, dưới làm sau”, coi trọng làm điểm để rút kinh nghiệm. Từ đó, mỗi người tự tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Điều này đã góp phần đưa KT-XH Nghi Hương phát triển nhanh và toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, đời sống nhân dân được cải thiện, An ninh chính trị – TTATXH đảm bảo.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại trong 4 năm qua, Hội nghị còn bàn các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động này trong thời gian tới.

Theo: Hữu Lương