Nghi Hương tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Đăng ngày 07/10/2015

Tkvhnhuong
Trong 20 năm qua các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động ở Nghi Hương đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CT – KT – VH – XH – AN – QP của địa phương, thúc đẩy phát triển diện mạo đô thị mới. Đời sống của bà con được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống từ 9,6% năm 2010 xuống còn 2,84% vào cuối năm 2014. Cũng nhờ thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động nên đã tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà thúc đẩy phát triển đô thị mới- phường du lịch văn minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cũng nhau thảo luận về những kết quả đạt được, các hạn chế trong thời gian qua, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo.

Tkvhnhuong1

Tkvhnhuong2

Tkvhnhuong3

Tkvhnhuong4

Tkvhnhuong5
Dịp này, UBND phường Nghi Hương đã khen thưởng cho 5 tập thể và 71 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nội dung nói trên/.

Đàm Hiền – Tạ Nhật