Nghi Hương: Tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đăng ngày 01/09/2020

Sáng ngày 01/9, UBND phường Nghi Hương tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020; Tổng kết thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò giai đoạn 2010 – 2020. Các đồng chí: Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã; Võ Văn Thọ – Trưởng phòng Văn hóa thông tin thị xã; Võ Hồng Hải – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã cùng dự.

Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai thực hiện và được nhân dân ủng hộ mạnh mẽ, đã làm thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân: Phường đã xây dựng thành công phường đạt chuẩn văn minh đô thị đầu tiên của thị xã; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%; 6/6 khối đạt khối văn hóa; 3/3 trường học là đơn vị văn hóa; Tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên là 44%; Hộ nghèo còn 0,8%; Hàng năm xây dựng và biểu dương từ 400 – 450 gương điển hình trong tất cả các lĩnh vực; Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang; Huy động nguồn xã hội hóa trên 10 tỷ đồng để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã biểu dương những đóng góp của chính quyền, cán bộ và nhân dân địa phương đã nổ lực phấn đấu thực hiện đem lại nhiều thành quả đáng mừng trong 20 năm xây dựng phong trào. Thời gian tới, cần đẩy mạnh đề án xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện những tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Trong đề án “Xây dựng điểm đến cho du lịch Cửa Lò” sắp được thị xã triển khai, phường Nghi Hương với những địa chỉ cần được quan tâm khai thác như : Bàu Sen; Di tích lịch sử quốc gia Nguyễn Trọng Đạt…Ngoài ra, các vấn đề như thu gom rác thải tại khu dân cư, sự bất cập trong việc sử dụng nhà văn hóa sau khi sáp nhập khối, vấn đề sử dụng Quảng trường Bình Minh phù hợp với chức năng sinh hoạt cộng đồng cũng được đồng chí Phó Chủ tịch thị xã mong muốn chính quyền địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn.

Dịp này, UBND phường đã trao thưởng cho 3 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 và thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò giai đoạn 2010 – 2020./.

                                                     Nguyễn Hương – Tạ Nhật