Nghi Hương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng ngày 30/07/2021

Sáng 30/7, Đảng ủy phường Nghi Hương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2021; Trao giải cuộc thi xây dựng tuyến đường sáng, sạch, đẹp; Sơ kết công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra và Dân vận 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí: Hoàng Văn Hải – Phó Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy về dự.

Qua 5 năm thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, khối dân cư trên địa bàn phường Nghi Hương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được nâng lên rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm, Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW. Trên cơ sở chủ đề của Trung ương, của tỉnh và thị xã, Đảng ủy phường Nghi Hương đã xác định những vấn đề cụ thể, thiết thực để tập trung chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, trong đó chủ đề hàng năm được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh. Các chi bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm đến với toàn thể cán bộ, đảng viên; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, bản cam kết, đăng ký của cá nhân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong 5 năm qua, Hội nghị còn thảo luận, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thực hiện trong thời gian tới và khen thưởng cho 1 tập thể, 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2017 – 2021.

Dịp này, Nghi Hương cũng trao thưởng cho các khối đạt giải cuộc thi xây dựng tuyến đường sáng, sạch, đẹp chào mừng Đại hội phụ nữ thị xã Cửa Lò lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó khối Vĩnh Tân đạt giải nhất. Đồng thời, sơ kết công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

                                                                  Hữu Lương – Ngọc Ánh