Nghi Hương quyết tâm xây dựng đơn vị văn minh đô thị kiểu mẫu

Đăng ngày 04/09/2020

Vinh dự là đơn vị đầu tiên của thị xã đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” theo quyết định số 4530 của UBND thị xã Cửa Lò, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền phường Nghi Hương đã và đang tập trung chỉnh đốn kỷ cương, kỷ luật, phấn đấu xây dựng con người, chính quyền, khu dân cư văn minh, khu dân cư kiểu mẫu theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nghi Hương khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân phường Nghi Hương đã nỗ lực, thực hiện có hiệu quả nhiều tiêu chí mà Nghị quyết đề ra. Kinh tế có bước tăng trưởng khá. Tốc độ kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 17%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 1.231 tỷ đồng, tăng 89,6% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt hơn 55 triệu đồng/năm, đến năm 2019 ước đạt trên 110 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân được quan tâm chú trọng. Đây là những kết quả đáng khích lệ của cả hệ thống chính trị và nhân dân Nghi Hương cùng đồng thuận phấn đấu vì mục tiêu chung.

Song song với đó, cấp ủy Đảng, chính quyền Nghi Hương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt nhiều kết quả. Các thiết chế được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; Công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh phục vụ du lịch được tăng cường; Phong trào thể dục – Thể thao được đẩy mạnh; Ý thức của nhân dân ngày càng được nâng cao trong ứng xử và thực hiện nếp sống văn minh đô thị; Công tác quản lý trật tự đô thị có những chuyển biến tích cực; Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, từng bước đồng bộ hóa, tạo điều kiện để người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị…  Nhờ đó bộ mặt đô thị và đời sống nhân dân phường nhà được nâng cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội của địa phương.

Không tự bằng lòng với những gì mình đạt được, nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 này, Đảng bộ phường Nghi Hương xác định một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển của địa phương, trong đó tập trung vào xây dựng phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Xây dựng khu dân cư văn minh, khu dân cư kiểu mẫu.

Có thể thấy, ngay những ngày đầu nhiệm kỳ mới, dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân, nhưng nhìn chung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” được phường Nghi Hương triển khai như cuộc vận động lớn, lan tỏa sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, các mô hình, điển hình dân vận khéo, xây dựng các tuyến đường điện, cờ, pano tuyên truyền… Để hỗ trợ các khối xây dựng khu dân cư văn minh, Đảng ủy phường Nghi Hương đã chỉ đạo mỗi tổ chức, đoàn thể nhận cùng tham gia đảm nhiệm với cơ sở để xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, Hội Nông Dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB và Đoàn thanh niên phường phối hợp với cấp ủy Chi bộ các khối: Trần Phú, Điện Biên, Vĩnh Tiến và Mỹ Thắng triển khai tuyên truyền nhân dân hiến đất, hiến cây làm đường, huy động nguồn nội lực trong nhân và các nguồn tài trợ khác để xây dựng 04 tuyến đường văn minh đô thị tổng kinh phí: 620 triệu đồng. Theo đó, Khối Trần Phú xây dựng tại tuyến đường Hoàng Thị Lê với chiều dài 900m với số tiền 110 triệu đồng; Tuyến đường Đỗ Bá Công Đạo ở Khối Điện Biên với chiều dài  tuyến đường là 1.300m với số tiền 150 triệu đồng; Các khối: Vĩnh Tiến và Mỹ Thắng cùng thực hiện xây dựng tại tuyến đường Lê Thánh Tông với chiều dài 2 bên tuyến đường là 4.220m với tổng số tiền gần 360 triệu đồng. Đây là động lực cũng như cơ sở để phường Nghi Hương nhân rộng mô hình trên các tuyến đường khác của địa phương…

Với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân phường Nghi Hương, tin tưởng rằng nhiệm vụ xây dựng khu dân cư văn minh, khu dân cư kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020  – 2025 đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng Nghi Hương ngày càng văn minh, hiện đại và sớm thành đơn vị văn minh đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thị xã./.

Đàm Hiền