Nghi Hương quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 23/04/2021

Sáng ngày 23/4, Đảng bộ phường Nghi Hương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đảng viên.

Hội nghị đã được ông Hoàng Văn Hải – Phó ban tuyên giáo Thị ủy truyền đạt toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắng vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ phường Nghi Hương cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Kiểm tra dấu thẻ đảng viên, công tác bầu cử trên địa bàn…

Đàm Hiền – Tạ Nhật