Nghi Hương: Nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Đăng ngày 13/03/2019

“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là chuyên đề được Đảng bộ phường Nghi Hương tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập sáng ngày 13/3/2019.

ht

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hải- Phó Ban tuyên giáo thị ủy đã trình bày những nội dung cơ bản của chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

ht1

ht3

Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Thứ hai, đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân. Thứ ba, phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Lương- Bí thư Đảng ủy phường trình bày Nghị quyết 37 của Bộ chính trị về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Nghị quyết 39 về nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, khai thác sử dụng các nguồn lực kinh tế; Kết luận 134-KL/TV ngày 05/3/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã của tỉnh Nghệ An./.

                                                                Thanh Bình- Duy Quý