Nghi Hương học tập quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Đăng ngày 20/12/2018

Sáng ngày 20/12, Đảng ủy phường Nghi Hương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho hơn 400 đảng viên  trong Chi bộ.

nh

Trong thời gian 1 buổi, các đảng viên đã được ông Trần Minh Lương – Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hương quán triệt một số nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, gồm: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung Ương; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

nh1

nh3

nh4

Trên cơ sở học tập quán triệt Nghị quyết, các đảng viên sẽ viết bài thu hoạch. Đây được coi là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các Chi bộ và từng đảng viên trong toàn Đảng bộ./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh