Nghi Hương: Đạt 9/13 tiêu chí về “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa”

Đăng ngày 13/07/2018

Sau 2 năm thực hiện, 9/13 tiêu chí đều đạt và vượt kế hoạch là kết quả được UBND phường Nghi Hương nêu ra trong hội nghị sơ kết triển khai Đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020” diễn ra vào sáng ngày 13/7.

skh

Trong 2 năm triển khai thực hiện Đề án, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân toàn phường, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, làm chuyển biến nhận thức. Đến nay, đã có 9/13 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó, 100% số khối giữ vững đơn vị văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, 100% cơ quan, trường học văn minh, xanh, sạch, đẹp…

skh1

skh2

skh4

Ngoài những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã nêu ra 7 hạn chế lớn cần khắc phục, như: Việc triển khai nhân rộng mô hình còn chậm; Ý thức bảo vệ môi trường, thu gom rác thải nơi công cộng đảm bảo văn minh của nhân dân và một số doanh nghiệp chưa cao; Chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa ở một số khối đạt thấp…. Đây cũng là những nội dung đưa ra các đại biểu thảo luận, bàn bạc và đưa ra các giải pháp phù hợp với địa phương, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, xứng đáng là đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị đầu tiên của thị xã Cửa Lò./.

Đàm Hiền – Duy Quý