Nghi Hương Cửa Lò vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT.

Đăng ngày 30/01/2015