Nghi Hương-Cửa Lò: Mỗi ha dưa bở đạt 60 triệu đồng

Đăng ngày 26/03/2014

Bà con đã chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ khuyến nông nên cây dưa phát triển tốt và sai quả. Giá bán dưa năm nay cũng cao hơn năm trước nên các hộ trồng dưa rất phấn khởi. Bình quân mỗi sào dưa bở đạt 3 triệu đồng. Như vậy, mỗi ha dưa bở của Nghi Hương đạt giá trị 60 triệu đồng.

Hội nông phường đã chỉ đạo bà con thu hoạch dưa tới đâu làm đất tiến hành sản xuất vụ hè thu tới đó và phấn đấu khép kín diện tích nhằm tăng thu nhập cho bà con.