Nghi Hòa hiệp thương lần 3 đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 16/04/2021

Chiều ngày 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghi Hòa tổ chức hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử vào đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND phường và tiến hành biểu quyết thông qua biên bản hội nghị hiệp thương lần 3.

Theo đó, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết đưa ra khỏi danh sách danh sách 03 người ứng của vào đại biểu HĐND phường và biểu quyết thống nhất lập danh sách đại biểu HĐND phường từ 39 xuống còn 36  ứng cử viên chính thức, trong đó cơ cấu: 16/36 nữ, 17/36 trẻ tuổi, 8/36 người ngoài Đảng và 12/36 người tái cử. Đây là những cử viên có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, gần gũi, hòa đồng với bà con lối xóm, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Sau hội nghị hiệp thương lần này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghi Hòa sẽ tiến hành bàn giao danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử Đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho Ủy ban bầu cử thị xã để tiến hành những bước chuẩn bị cho công tác bầu cử tiếp theo./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật