Nghi Hải: Trao huy hiệu đảng và quán triệt Đề án 04 ĐA/ThU

Đăng ngày 07/07/2017

Sáng ngày 7/7/2017, Đảng bộ phường Nghi Hải tổ chức lễ trao huy hiệu đảng và quán triệt đề án số 04 – ĐA/ThU ngày 31/3/2017 của Thị ủy; Đề án số 05 – ĐA/ThU ngày 3/4/2017 của Thị ủy và triển khai KH thực hiện của Đảng ủy.

nhhai1

Dịp này, Đảng bộ phường Nghi Hải có 44 đồng chí đảng viên được trao huy hiệu đảng, trong đó 55 năm tuổi đảng có 1 đồng chí, 50 năm tuổi đảng có 1 đồng chí, 45 năm tuổi đảng có 38 đồng chí  và 30 năm tuổi đảng có 4 đồng chí.

nhhai2

nhhai3

Tại hội nghị, các đảng viên tham dự đã được quán triệt các nội dung của Đề án số 04 – ĐN/ThU ngày 31/3/2017 của Thị Ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cho đoàn khối dân cư trên địa bàn Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo”; Đề án số 05 ĐA/ThU của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Cửa Lò, ngày 3/4/2017 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo”. Đây là 2 đề án nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, cụ thể hóa Nghi quyết 04 của BCH Trung ương đảng  khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng , ngăn chặn  đẩy lùi sự suy thoái về tu tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”…

nhhai5

nhhai4

nhhai6

nhhai7

Đây là những Đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Cửa Lò, qua đó nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay; khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý