Nghi Hải tổng thu ngân sách năm 2018 đạt 1,260 tỷ đồng

Đăng ngày 05/01/2019

Sáng ngày 05/01/2019, Hội đồng nhân dân phường Nghi Hải đã tổ chức kỳ họp thứ 6 – HĐND phường khóa V nhiệm kỳ 2016- 2021. Về tham dự có ông Hoàng Sỹ Cường- UVBTV- Trưởng ban tổ chức Thị ủy – Trưởng đoàn chỉ đạo Thị ủy tại địa bàn phường Nghi Hải.

hdh

hdh1

hdh2

Theo đó,một số ngành có giá trị sản xuất đạt cao như: Dịch vụ đạt gần 288 tỷ đồng; Công nghiệp và xây dựng đạt gần 384 tỷ đồng; Nông- Lâm- Thủy sản đạt gần 80 tỷ đồng. Công tác An ninh quốc phòng được đảm bảo, đã điều tra xử lý 32 vụ việc xẩy ra trên địa bàn. Về mặt văn hóa,xã hội:“ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” được đẩy mạnh. Qua đó, 11/11 khối giữ vững đơn vị văn hóa; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,5%.Có 2 khối đạt danh hiệu khối văn hóa tiêu biểu cấp thị,1 dòng họ đạt dòng họ văn hóa và 1 trường học đạt chuẩn văn hóa.An sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%; Bình quân thu nhập đầu người 52.250.000đ/năm. Tổng thu ngân sách phường đạt 1,260 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2017, đạt 126% kế hoạch thị xã giao.Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Kỳ họp HĐND phường Nghi Hải lần này cũng đã nêu ra một số hạn chế như: Vệ sinh môi trường vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi; Tiến độ triển khai dự án đầu tư và thi công một số công trình còn chậm; Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp; Tình trạng vi phạm ATGT, lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn tái diễn.

hdh7

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế,HĐND phường Nghi Hải đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu. Đồng thời thảo luận một số vấn đề quan trọng của địa phương, biểu quyết thông qua về phát triển Kinh tế, Văn hóa- xã hội, An ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 2019.  Với các mục tiêu cụ thể 2019: Tổng giá trị sản xuất dự kiến đạt 902,359 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn dự kiến đạt 1,368 tỷ đồng; Bình quân thu nhập đầu người dự kiến đạt 61.590.000đ/người/năm.

Phan Thành-Duy Quý