Nghi Hải tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đăng ngày 26/08/2020

Sáng ngày 26/8, UBND phường Nghi Hải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020; Tổng kết thực hiện đề án “Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020. Các đồng chí: Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã; Võ Văn Thọ – Trưởng phòng Văn hóa thông tin; Võ Hồng Hải – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã cùng dự.

Trong 20 năm, phong trào xây dựng văn hóa ở phường Nghi Hải phát triển mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, 7/7 khối đạt danh hiệu văn hóa, trong đó có 02 khối đạt khối văn hóa tiêu biểu cấp thị; Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể thao đạt 45%;  có 02 dòng họ văn hóa; 100% cơ quan, trường học văn minh, xanh, sạch, đẹp. Đầu tư 3 tỷ 858 triệu để xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao và từ nguồn xã hội hóa là khoảng 1 tỷ 645 triệu đồng. Đã phát hiện được nhiều gương người tốt việc tốt trong việc tạo ra nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Thực hiện tốt việc cưới việc tang theo nếp sống mới; 7/7 khối phát huy nội lực để lắp camera an ninh, xây dựng đường hoa, đường cờ, mua thùng rác. Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự khối xóm. Nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất gắn với việc xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết phát triển mạnh mẽ đã góp phần đưa Nghi Hải phát triển vững mạnh toàn diện trên tất cả các mặt.

Ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân dân phường Nghi Hải trong những năm qua nhất là xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa, xã hội hóa lắp camera, đường hoa, đường cờ là những điểm nổi bật của phường đã để lại nhiều dấu ấn trên chặng đường xây dựng phong trào chung của thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Văn Phúc mong muốn phường đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các phong trào Văn hóa văn nghệ, tìm hạt nhân các giải thể thao thành tích cao, công tác tuyên truyền trực quan cần được đẩy mạnh. Quan tâm hơn nữa xây dựng các đoạn đường xanh – sạch – đẹp; Chỉ đạo quyết liệt để xây dựng phường Nghi Hải thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Có lộ trình, kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Quy hoạch, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng đồng bộ hơn. Kết hợp thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với thúc đẩy các phong trào với cuộc vận động của các tổ chức, đoàn thể nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, Nghi Hải sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để thúc đẩy phong trào bước sang một giai đoạn mới phát triển ngày càng có hiệu quả hơn.

Dịp này, UBND phường khen thưởng  01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2020 và khen thưởng cho 01 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020./.

                                                   Nguyễn Hương – Ngọc Ánh