Nghi Hải tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 20/03/2019

Sáng ngày 20/03, Đảng bộ phường Nghi Hải tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt Nghị quyết 39 NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị. Đ/c Hoàng Sỹ Cường- UVBTV – Trưởng ban tổ chức Thị ủy- Trưởng đoàn chỉ đạo phường Nghi Hải cùng dự.

hh

Hội nghị có sự tham gia của gần 200 đồng chí cán bộ, đảng viên đến từ  Ban thường vụ đảng ủy, ban Chấp hành đảng bộ, trưởng các tổ chức đoàn thể, các dảng viên trong đảng bộ và  khối trưởng 3 khối không phải là đảng viên của phường Nghi Hải. Tại đây, cán bộ đảng viên được học tập và tiếp thu 2 nội dung chính đó là: Học tập chuyên đề 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao ý thức cho mỗi cán bộ, đảng viên học tập và thực hiện tốt chỉ thị 05- CT/TW của bộ chính trị khóa XII, đồng thời tạo nên động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; Và nội dung quán triệt Nghị quyết 39 NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị với mục tiêu tổng quát đó là nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, hiện đại hóa theo định hướng CNXH.

hh1

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ phường Nghi Hải đã trao tặng huy hiệu đảng đợt 03/02/2019 cho 7 đảng viên, trong đó có 02 đồng chí 50 năm tuổi đảng, 04 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 1 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

 

                                                                             Phan Thành – Duy Quý