Nghi Hải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 17/03/2021

Sáng ngày 17/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Trung Dũng- Chủ tịch UBMT TQ phường, Ban thường trực UBMT TQ phường Nghi Hải đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thảo thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021- 2026. Các đồng chí: Nguyễn Văn Trung- Thị ủy viên- Bí thư Đảng ủy phường; Trần Quang Thạch- Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội đồng bầu cử phường; Trần Tiến Dũng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ phường Nghi Hải tham dự.

Thực hiện thông báo số 02 ngày 08/02/2021 của thường trực HĐND phường về điều chỉnh dự kiến số lượng người, cơ cấu thành phần của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban thường trực Ủy ban MTTQ VN phường Nghi Hải đã ban hành thông báo từ số 01 đến số 18 ngày 23/02/2021 gửi đến 18 cơ quan, đơn vị, tổ chức, đến nay đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử với tổng số 45 người. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị giới thiệu và gửi biên bản, danh sách theo đúng mẫu quy định, đúng thời gian theo luật định. Giới thiệu đúng thành phần, cơ cấu, số lượng đúng định hướng, chất lượng người được giới thiệu đảm bảo. Trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của người được giới thiệu cao hơn nhiệm kỳ trước.

Sau khi tiến hành thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đã đồng tình cao với việc hiệp thương giảm bớt số người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ giới thiệu 40 vị ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, cơ cấu người ngoài đảng ứng cử chiếm tỷ lệ 12,5%,  người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ 42,5%, nữ chiếm tỷ lệ 42,5%, tôn giáo chiếm tỷ lệ 5%. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã dành thời gian bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu./.

Phan Thành- Tạ Nhật