Nghi Hải: Thực hiện 12 cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến QCDC cơ sở

Đăng ngày 11/01/2019

Sáng ngày 11/1/2019, phường Nghi Hải tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Quang Thạch – Phó Bí thư Đảng ủy, Ngô Trung Dũng – Chủ tịch UBMTTQ – Phó ban thực hiện QCDC cơ sở phường.

htk

Năm 2018, cấp ủy chính quyền phường Nghi Hải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận 120 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 04 của Chính phủ và kế hoạch số 19 của Tỉnh ủy. Trong năm, đã thực hiện 12 cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến QCDC cơ sở về phát huy nội lực và XHH giáo dục; Tham mưu tổ chức 2 buổi đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND với người dân để lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; Tổ chức 17 lượt tiếp công dân; Giải quyết kịp thời 100% đơn thư khiếu nại từ nhân dân, không có đơn thư vượt cấp.

htk1

htk2

Về phát triển kinh tế, năm 2018 các chỉ tiêu của địa phương tiếp tục đạt và vượt kế hoạch. Bình quân thu nhập đạt hơn 52 triệu đồng đồng/người/ năm. Thu ngân sách ước đạt 1,260 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2017. Các hoạt động văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Xây dựng đô thị văn minh” được đẩy mạnh. QPAN và an toàn xã hội được đảm bảo.

Ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được hội nghị tập trung thảo luận những hạn chế, nguyên nhân và đưa ra 6 giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2019; trong đó tập trung vào thực hiện có hiệu quả các kết luận, Nghị định của Trung ương cũng như tỉnh; Xây dựng chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì công tác tiếp dân; Nâng cao tinh thần làm chủ của quần chúng nhân dân…/.

                                     Đàm Hiền – Ngọc Ánh