Nghi Hải Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Đăng ngày 27/07/2016

nghihainen

Lễ thắp nến tri ân là chương trình thường niên hàng năm của Đoàn phường, phối hợp với Hội CCB, với mục đích bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các vị anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, cũng như tri ân những thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước.

Tưởng nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, tuổi trẻ phường Nghi Hải nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh, phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đẩy mạnh thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Hàng trăm ngọn nến đã được các bạn đoàn viên thanh niên phường thắp sáng trên những phần mộ và bia tượng niệm. Cùng với đó là những lời ca, tiếng hát gửi đến các anh như một lời tri ân sâu sắc./.

                                                                             Thanh Bình