Nghi Hải thẩm định vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân thị xã

Đăng ngày 27/01/2021

Sáng ngày 27/1, Đoàn thẩm định do Phó Chủ tịch hội nông dân Thị xã Nguyễn Đức Anh dẫn đầu đã đến gia đình các hộ đăng ký vay vốn trên địa bàn phường Nghi Hải để thẩm định, xét duyệt nhu cầu vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân thị xã.

Phường Nghi Hải lần này có 9 hộ đề nghị vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân thị xã với tổng số tiền đề nghị vay là 450 triệu đồng, mức thời gian vay là 24 tháng. Đoàn đã đến gặp chủ hộ gia đình để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và mục đích sử dụng nguồn vốn vay của họ để từ đó xem xét các hộ có đủ điều kiện vay hay không.

Nguồn vốn này sẽ tạo điều kiện giúp hội viên nông dân sản xuất kinh doanh, sửa chữa tàu thuyền, mua trang thiết bị phục vụ đánh bắt, nâng cao chất lượng khai thác, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình./.

                                                               Nguyễn Hương – Duy Quý