Nghi Hải sinh hoạt CLB “Thời sự pháp luật” quý 4, năm 2018

Đăng ngày 22/11/2018

Chiều ngày 21/11, phường Nghi Hải tổ chức sinh hoạt CLB “Thời sự pháp luật” quý 4, năm 2018.

pl

Trong thời gian 1 buổi, 160 thành viên CLB “Thời sự pháp luật” cùng với các cán bộ, đảng viên của phường Nghi Hải đã được nghe một số thông tin liên quan đến một số quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua và dự báo tình hình trong thời gian tới.

pl1

pl2

pl3

pl4

Việc duy trì sinh hoạt CLB “Thời sự pháp luật” đã giúp địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt pháp luật của Nhà Nước, ra sức thi đua xây dựng phường Nghi Hải ngày càng vững mạnh về mọi mặt./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh