Nghi Hải: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 5

Đăng ngày 31/08/2017

Sáng nay (31/8), Đảng bộ phường Nghi Hải đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

quy-xcam-00_26_50_14-still049

Tham gia hội nghị, gần 500 cán bộ, đảng viên trong phường được quán triệt một số nội dung, quan điểm cơ bản của 03 Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đó là: Nghị quyết số 10 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 11 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Nghị quyết số 12 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”…

quy-xcam-00_26_42_17-still048

quy-xcam-00_26_12_01-still046

Cũng trong Hội nghị lần này, Đảng bộ phường Nghi Hải còn phổ biến, quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW của Ban chấp hành trung ương về giám sát trong Đảng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác./.

Thanh Vân – Duy Quý