Nghi Hải quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò khóa VI

Đăng ngày 27/08/2020

Chiều ngày 27/8, Đảng ủy phường Nghi Hải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò khóa VI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quán triệt kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được đồng chí Hoàng Văn Hải – Phó trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chương trình hành động. Trong đó nêu rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã ban hành, nhất là nhiệm vụ của các tổ chức đảng cơ sở cũng như cán bộ đảng viên trên địa bàn thị xã.

Tiếp đó, đồng chí Trần Quang Thạch – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Nghi Hải quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chương trình hành động.

Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch UBND phường Nghi Hải – Trần Tiến Dũng còn quán triệt kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn thị xã Cửa Lò và triển khai một số nhiệm vụ của địa phương từ nay đến hết năm 2020.

                                                                                    Hữu Lương – Ngọc Ánh