Nghi Hải hơn 300 đảng viên được quán triệt Nghị quyết TW6

Đăng ngày 31/01/2018

Sáng ngày 31/1/2018, Ban thường vụ Đảng ủy phường Nghi Hải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ VI -Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

nh4

nh2

nh3

Trong thời gian 1 buổi, hơn 300 đảng viên toàn Đảng bộ đã được đồng chí Ngô Thanh Linh – Bí thư Đảng ủy quán triệt bốn Nghị quyết mà hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI ban hành, đó là: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “ Công tác dân số trong tình hình mới”.

nh

nh1

Sau hội nghị, Ban thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân và nộp về văn phòng Đảng ủy trước ngày 7/2 tới đây./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh