Nghệ An triển khai hỗ trợ người lao động trong lĩnh vực du lịch gặp khó khăn do dịch Covid-19

Đăng ngày 19/07/2021

Sở Du lịch Nghệ An vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Nội dung Công văn số 867/SDL-QLLH về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg do ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An ký nêu rõ: Trong khi chờ kế hoạch của tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Du lịch đề nghị Giám đốc, chủ các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Ban quản lý các điểm du lịch; Chi hội trưởng Chi hội Hướng dẫn viên du lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách đến người lao động.
Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, từ đầu năm 2021, khu du lịch biển Cửa Lò và nhiều điểm du lịch ở Nghệ An đều trong tình trạng vắng khách. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

Đồng thời, chủ động xem xét, đối chiếu trường hợp của đơn vị so với quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ của các chính sách quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg, sớm lập và gửi hồ sơ đến cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, các cơ sở lưu trú ở Nghệ An công suất phòng bình quân chỉ đạt 20%. Ảnh: Lê Thắng

Để thuận lợi cho quá trình lập hồ sơ, Sở Du lịch đề nghị đối với các nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ theo công văn hướng dẫn của BHXH Nghệ An để thực hiện. Đối với chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đề nghị giám đốc, các chủ kinh doanh du lịch chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh và các hồ sơ liên quan.

Đối với chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, Ban quản lý các điểm du lịch, Chi hội trưởng Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Nghệ An căn cứ đối tượng, điều kiện theo quy định để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về Sở Du lịch để tổng hợp, lập dự toán kinh phí hỗ trợ gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu bố trí nguồn kinh phí trình UBND tỉnh quyết định.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phần lớn nhà hàng ở thị xã Cửa Lò phải đóng cửa trong thời gian dài. Ảnh: Lê Thắng