Nghệ an: Thông báo khẩn về 6 địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19 tại Tp Vinh và TX Cửa lò

Đăng ngày 16/08/2021