Nghệ An: Thị xã Cửa Lò chuẩn bị được đầu tư xây dựng con đường 310 tỷ đồng

Đăng ngày 12/05/2022

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh với tổng mức 310 tỷ đồng.

Theo đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò (Bên mời thầu) hiện tại đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Dự án sẽ có tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Dự án đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò đang có kế hoạch nâng cấp với tổng mức 310 tỷ đồng

Theo đó, Gói thầu số 3 Toàn bộ phần xây lắp công trình (giá dự toán 275,161 tỷ đồng) đang được phát hành hồ sơ mời thầu rộng rãi, dự kiến mở thầu ngày 16/5/2022. Trong quý II/2022, các gói thầu bảo hiểm; giám sát thi công cũng được tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 7,56 km, chạy dọc theo hướng Đông Nam trùng với đường Bình Minh hiện trạng, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Nguồn: Phan Huy ( Báo Mới)