Nghệ An thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Đăng ngày 27/08/2021

Thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, ngày 27/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3167 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Theo Quyết định, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hồng Vinh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Lê Ngọc Hoa làm Phó Chỉ huy trưởng. Các ông: Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế; Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh; Phan Đại Nghĩa – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Trung tâm còn có 12 thành viên là thủ trưởng các sở, ngành và CDC Nghệ An.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy tại Trụ sở Cơ quan Chính quyền tỉnh Nghệ An – Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Số điện thoại đường dây nóng: 0865300567.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Chỉ huy là kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Phạm Bằng

Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hàng ngày hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh./.