Ngành giáo dục Cửa Lò chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2020 – 2021 (ngày 31/08/2020)

Đăng ngày 31/08/2020

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào năm học 2020 – 2021 nên thời điểm này các trường học trên địa bàn thị xã Cửa Lò tập trung chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục đầu tư  và hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới.