Ngân hàng CSXH Cửa Lò: Ký kết hợp đồng tín dụng cho vay gói trả lương phục hồi sản xuất

Đăng ngày 12/11/2021

Chiều ngày 12/11, Ngân hàng chính sách thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Anh Cường theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là đơn vị đầu tiên của thị xã Cửa Lò được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng cho vay người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động bị ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Dự kiến trong đợt này, Cửa Lò có 3 đơn vị, gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Anh Cường, khách sạn Summer và Công ty du lịch Văn Minh  được vay gần 3,2 tỷ đồng để trả lương cho người lao động bị ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động; Lãi suất cho vay là 0%/năm. Chương trình này nhằm góp phần hỗ trợ cho người lao động vượt qua khó khăn do dịch Covid – 19, đảm bảo an sinh xã hội.

Thị xã Cửa Lò hiện đang tiếp tục triển khai Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68 và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19./.

Đàm Hiền – Duy Quý