Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Cửa Lò giải ngân vốn vay tại phường Nghi Thủy

Đăng ngày 26/09/2023

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Cửa Lò vừa phối hợp với 4 tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác phường Nghi Thủy giải ngân cho vay vốn và giao ban công tác quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023.

9 tháng đầu năm Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã bám sát mục tiêu nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm, tập trung huy động nguồn lực, tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn. Kịp thời triển khai các chương trình tín dụng mới cho nhân dân. Đáp ứng nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Tính đến ngày 18/8/2023, trên địa bàn toàn phường Nghi Thủy có 17 tổ tiết kiệm với tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 43 tỷ đồng, số dư tiết kiệm trên 2,7 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ cho các hộ vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, như: Đầu tư kinh doanh hàng hải sản, mua sắm ngư cụ đánh bắt, mở rộng kinh doanh tạp hóa, đặc biệt là cho vay chuyển đổi xe điện theo chủ trương của UBND Thị xã Cửa Lò…. Riêng đối với tổ chức Hội phụ nữ, đến nay dự nợ gần 17 tỷ đồng, với 325 hộ vay vốn. Gồm các chương trình, GQVL 3,3 tỷ, hộ cận nghèo 7,7 tỷ, hộ nghèo 100 triệu, hộ mới thoát nghèo 3,7 tỷ.
Kết quả trong quý 3 năm 2023, nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các Hội đoàn thể đã đáp ứng 698 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 189 hộ vay vốn tạo việc làm, nhà ở xã hội được vay vốn.


Cũng tại buổi giao dịch, Ngân hàng CSXH thị xã Cửa Lò đã tổ chức giải ngân 2 tỷ đồng nguồn vốn vay chương trình hộ mới thoát nghèo, cho 40 hộ vay vốn, được UBND giao
Phát huy những kết quả đã đạt được, NHCSXH thị xã Cửa Lò tiếp tục phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác phường Nghi Thủy triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCS xã hội góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã phường trong những năm tiếp theo./.

Hội Phụ nữ phường Nghi Thủy